BLOG /Gimnazjum im. Marynarki Wojennej RP w Ostaszewie

RSS

Wizyta u przedsiębiorcy

28.01.2017

Uczniowie złożyli wizytę lokalnemu przedsiębiorcy. Przed wizytą ułożyli zestaw pytań do przedstawiciela przedsiębiorstwa. Na miejscu uzyskali wiele ciekawych informacji na temat prowadzenia działalności gospodarczej. Odwiedzonym przedsiębiorstwem była Hydromechanika - producent m.in. części silników samolotów oraz części znajdujących się przy wydobyciu ropy naftowej oraz gazu.

Zobacz więcej

Krzyżówka - rola banku centralnego w gospodarce

28.01.2017

Uczniowie uzyskali informacje na temat roli banku centralnego w gospodarce. Uczestnicy zostali podzieleni na grupy, po czym otrzymali hasła krzyżówek, do których następnie znaleźli hasła i pytania, które mieli rozwiązać inni uczestnicy projektu. Na koniec wszystkie krzyżówki zostały omówione.

Zobacz więcej

W banku

28.01.2017

Uczniowie zostali podzieleni na grupy i dostali materiały niezbędne do wykonania pracy. Na dużych kartkach papieru napisali słowo ,,Bank", a ich dalszym zadaniem było wypisanie wszystkich pojęć, terminów, znaków graficznych, symboli oraz rysunków związanych z bankiem i bankowością. Na plakacie musiały też pojawić się dwie podstawowe funkcje banków - przyjmowanie depozytów oraz udzielanie kredytów. Na koniec uczestnicy projektu przedstawili swoje plakaty, a także uzupełnili brakujące pojęcia.

Zobacz więcej

Wizyta w banku

28.01.2017

Uczniowie udali się do lokalnego oddziału banku, był to oddział banku Pekao SA. Przed wizytą w banku, uczestnicy projektu przygotowali pytania, które następnie zadali osobie, która przedstawiała podstawowe funkcje banku. Uczniowie uzyskali mnóstwo informacji na temat funkcjonowania banku.

Zobacz więcej

Fabryka zabawek

21.01.2017

Uczniowie wzięli udział w zabawie dydaktycznej ,,Zabawki, czyli o tym, jak firmy osiągają zysk". Zwycięzcą gry była firma, która osiągnęła najwyższy zysk. Uczestnicy podczas wykonywania zabawek nauczyli się, że muszą się liczyć z kosztami produkcji, podjęciem ryzyka, aby potem być może osiągnąć zysk.

Zobacz więcej

Produkcja książek

18.01.2017

Uczestnicy tworzyli książki z dostępnych materiałów. Wygrało przedsiębiorstwo, które wytworzyło jak najwięcej książek - jak najtaniej. Uczestnicy mogli doświadczyć, jak ważne dla osiągnięcia sukcesu są umiejętności, doświadczenie, pomysłowość, kreatywność pracowników i umiejętność pracy w zespole.  

Zobacz więcej

Plakat

18.01.2017

Tym razem uczestnicy grupowo wykonywali plakaty związane były z danymi pojęciami. ,,rynek, popyt, podaż, cena, cena równowagi, konkurencja, przedsiębiorca". Po wykonaniu plakatów, zostały one przedstawione przez wykonawców.

Zobacz więcej

Sprzedaż i kupno jabłek

18.01.2017

Uczniowie będący w projekcie ,,Na własne konto" uczestniczyli w zabawie sprzedaży i kupna jabłek. Podsumowaniem gry było wyłonienie zwycięzców – osób, które najwięcej zarobiły oraz omówienie sposobów i strategii, jakie stosowały. Najczęściej źródłem sukcesu rynkowego jest aktywność, zawieranie dużej ilości transakcji, umiejętność ponoszenia ryzyka i pogodzenia się ze stratami w niektórych sytuacjach, odwaga, umiejętność negocjowania, oryginalne sposoby reklamowania swojej oferty, przedsiębiorczość.

Zobacz więcej