Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich