Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O projekcie

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Efekty

Dodatkowe zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości dla uczniów gimnazjów z terenów wiejskich w ramach programu „Na Własne Konto", realizowane są od 2011 roku. Do tej pory w I i II edycji projektu udział wzięło 5800 uczniów z ponad 300 gmin z całej Polski.

 

Uczniowie, nauczyciele i studenci bardzo wysoko ocieniają materiał dydaktyczny, organizację i przyjętą formę zajęć. W przypadku obu edycji, opinia, że projekt spełnił w całości oczekiwania uczestników oscyluje w granicach aż  90 proc. Zajęcia mają także duży wpływ na zwiększenie motywacji uczniów do dalszej nauki i chęci pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii.

 

 

Efekty  II edycji programu

 

W II edycji programu realizowanej w roku szkolnym 2013/14 udział wzięło: 183 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich, 3422 uczniów, 184 nauczycieli oraz 132 studentów.

 

 

Młodzi ekonomiści - opinie uczniów

 

Jak wynika z  deklaracji uczestników programu ok. 90 proc.  z nich w dużym i bardzo dużym stopniu pogłębiło swoją wiedzę ekonomiczną. Potwierdzają to także rezultaty testów wiedzy przeprowadzonych na początku i na zakończenie zajęć w czasie ferii zimowych. Wynika z nich, że przyrost wiedzy uczniów z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości plasuje się na poziomie powyżej 30 proc.

 

Zdaniem gimnazjalistów wśród najciekawszych tematów, poruszanych podczas zajęć znalazły się te związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, sposobami oszczędzania i inwestowania w banku, budżetem domowym oraz wyborem szkoły i zawodu.

 

Jednym z największych sukcesów programu jest fakt, że udział w nim zwiększył zainteresowanie uczniów zagadnieniami ekonomicznymi, a aż 96 proc. z nich uznało, że wiedza zdobyta w ramach programu przyda im się na co dzień!

 

 

 

 

Nauczyciele i studenci  o programie „Na Własne Konto"

 

W opinii nauczycieli, którzy poprowadzili zajęcia w ramach II edycji programu „Na Własne Konto", udział w projekcie pomógł gimnazjalistom wyrównać szanse edukacyjne młodzieży z terenów wiejskich oraz wykształcić u uczniów cechy i umiejętności, takie jak:

 

  • praca w grupie - 88,2 %
  • odwaga w prezentowaniu własnych poglądów - 73,9 %
  • wzrost pewności siebie - 59,6 %
  • umiejętność planowania -  46,6 %
  • umiejętność podejmowania decyzji - 50,3%
  • wzrost aspiracji edukacyjnych i zawodowych - 42,2%

 

Prowadzący - zarówno nauczyciele, jak i studenci - zgodnie stwierdzili również, że uczniowie byli zadowoleni z udziału w zajęciach, a sama ich formuła była dla nich ciekawa oraz pogłębiła ich wiedzę ekonomiczną, przydatną w codziennym życiu.

 

Dodatkowo wskazali na fakt, że  udział w programie przyczynił się do zwiększenia motywacji uczniów do dalszej nauki i chęci pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii.

 

 

 

Projekt nie tylko korzystnie wpłynął na umiejętności i postawę uczestników, ale miał także szerszy, ogólny wpływ na lokalną społeczność oraz rodziców gimnazjalistów. Po jego zakończeniu ponad 90 proc. nauczycieli i 85 proc. studentów dostrzegło wtórną edukację rodziców przez uczniów. Dodatkowym elementem integrującym okazała się praca projektowa, która wymagała kontaktu z lokalną społecznością, przedstawicielami władzy oraz instytucjami bankowymi.