Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O projekcie

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Rekrutacja

Rekrutacja gmin do IV edycji projektu "Na Własne Konto" w roku szkolnym 2016/17

 

 • W projekcie „Na własne konto" mogą wziąć udział gimnazja z gmin wiejskich i z terenów wiejskich gmin miejsko-wiejskich z całej Polski.
 • Gimnazja zgłaszane są przez gminy.
 • Każda gmina może zgłosić tylko jedną szkołę.
 • Grupa uczniów powinna liczyć min. 15 osób
 • Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie elektronicznie.
 • Lista szkół zakwalifikowanych do projektu zostanie ogłoszona do 18 listopada br. Gminy do projektu będą kwalifikowane w oparciu o odpowiednie kryteria, zawarte w Regulaminie rekrutacji.
 • Do V edycji „Na Własne Konto" mogą zgłaszać się wyłączenie gminy, które nie uczestniczyły w IV edycji programu.

 

Rekrutacja trwała od 26 października do 14 listopada 2016. Rekrutacja została zakończona.

 

 

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami naboru do V edycji "Na własne konto", które znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI.

Więcej informacji dotyczących zadań dla gmin w zakładce ZADANIA DLA GMIN.

 

Zachęcamy do pobrania Plakatu V edycji projekcie oraz dokumentacją rekrutacyjną:

 

 

Deklaracja uczestnictwa i regulamin rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami są dostępne także na stronach internetowych: www.efrwp.pl

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rekrutacja studentów do IV edycji projektu „Na Własne Konto" w roku szkolnym 2016/17

 

 

 • W projektu mogą wziąć udział studenci min. II roku studiów z terenu całej Polski, którzy nie ukończyli 26 roku życia.
 • Z uwagi na zakres tematyczny projektu preferowani są studenci z kierunków: ekonomia, zarządzanie i marketing, finanse i bankowość oraz kierunków pokrewnych.

 

Rekrutacja trwała od 26 października do 14 listopada 2016. Rekrutacja zakończona.

 

 

Wybór studentów do projektu nastąpi po uwzględnieniu następujących kryteriów:

 • kierunek studiów związany z ekonomią bądź dziedzinami pokrewnymi,
 • wskazanie przez studenta: terminu i miejsca prowadzenia zajęć.

 

 

Prosimy zapoznać się ze szczegółowymi zasadami naboru do IV edycji „Na Własne Konto", które znajdują się w REGULAMINIE REKRUTACJI STUDENTÓW.

Więcej informacji dotyczących zadań dla studentów w zakładce ZADANIA DLA PROWADZĄCYCH.

 

 

Materiały do pobrania:

 

*Wzór umowy może ulec zmianie.


Deklaracja uczestnictwa i regulamin rekrutacji wraz z pozostałymi dokumentami są dostępne także na stronach internetowych: www.efrwp.pl