Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O projekcie

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Konkurs projektowy rozstrzygnięty!

Komisja Konkursowa, pracując i oceniając prace konkursowe przez blisko miesiąc, dokonała oceny projektów modelu biznesowego przedsięwzięcia w lokalnej społeczności. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano 4 najlepsze prace oraz przyznano 2 wyróżnień. Oceniane były pomysłowość, ogólna wartość merytoryczna oraz możliwość realizacji pomysłu..

 

 

31.05.2017 Zobacz więcej

Zadania dla prowadzących

Do zadań nauczycieli realizujących projekt należy, m. in.:

 

1. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć.

 

2. Realizacja projektu, w tym:

  • przeprowadzenie zajęć w ramach I etapu projektu w czasie ferii zimowych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne,
  • konsultacje i pomoc uczniom w przygotowaniu pracy konkursowej w ramach II etapu, realizowane w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych,
  • prowadzenie listy obecności uczniów na zajęciach,
  • przeprowadzenie konkursu indywidualnego dla uczniów,
  • wypełnienie certyfikatów dla uczniów kończących zajęcia, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora.

 

3. Promocja i podsumowanie programu, w tym:

  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
  • złożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji programu.

 

 

Do pobrania:

1. Sprawozdanie nauczyciela - wzór

 

 

 

Do zadań studentów realizujących projekt należy, m. in.:

 

1. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć.

 

2. Realizacja programu, w tym:

  • realizacji zajęć w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w okresie ferii zimowych.

 

3. Podsumowanie projektu:

  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
  • złożenie sprawozdania merytorycznego realizacji zajęć.
Do pobrania: