Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

O projekcie

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Start zajęć w szkole

Rozpoczynają się zajęcia w szkołach w ramach projektu. W tym roku odbędą się one w 35 gminach w Polsce. W programie uczniowie mają gry i zabawy ekonomiczne, wizytę w banku i u lokalnego przedsiębiorcy.

16.01.2017 Zobacz więcej

Zadania dla prowadzących

Do zadań nauczycieli realizujących projekt należy, m. in.:

 

1. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć.

 

2. Realizacja projektu, w tym:

  • przeprowadzenie zajęć w ramach I etapu projektu w czasie ferii zimowych w wymiarze 30 godzin dydaktycznych, w oparciu o przygotowane materiały dydaktyczne,
  • konsultacje i pomoc uczniom w przygotowaniu pracy konkursowej w ramach II etapu, realizowane w okresie dwóch miesięcy od zakończenia ferii zimowych, w wymiarze 10 godzin dydaktycznych,
  • prowadzenie listy obecności uczniów na zajęciach,
  • przeprowadzenie konkursu indywidualnego dla uczniów,
  • wypełnienie certyfikatów dla uczniów kończących zajęcia, zgodnie z wytycznymi otrzymanymi od Organizatora.

 

3. Promocja i podsumowanie programu, w tym:

  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
  • złożenie sprawozdania merytorycznego z realizacji programu.

 

 

Do pobrania:

1. Sprawozdanie nauczyciela - wzór

 

 

 

Do zadań studentów realizujących projekt należy, m. in.:

 

1. Udział w szkoleniu przygotowującym do prowadzenia zajęć.

 

2. Realizacja programu, w tym:

  • realizacji zajęć w wymiarze 30 godzin dydaktycznych w okresie ferii zimowych.

 

3. Podsumowanie projektu:

  • wypełnienie ankiet ewaluacyjnych,
  • złożenie sprawozdania merytorycznego realizacji zajęć.
Do pobrania: