Program edukacji ekonomicznej młodzieży
szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich

Zobacz także

Komiks ekonomiczny

Komiks ekonomiczny

Start zajęć w szkole

Rozpoczynają się zajęcia w szkołach w ramach projektu. W tym roku odbędą się one w 35 gminach w Polsce. W programie uczniowie mają gry i zabawy ekonomiczne, wizytę w banku i u lokalnego przedsiębiorcy.

16.01.2017 Zobacz więcej

Ostatnie wpisy na naszych blogach

SŁOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH

15.03.2016

No to co? Mała powtóreczka! CEPS - suma zysku netto i amortyzacji przypadająca na jedną akcję.CERTYFIKAT BANKOWY - depozyt lokowany w banku.CERTYFIKAT INWESTYCYJNY - papiery wartościowe emitowane przez zamknięte lub mieszane fundusze inwestycyjne.CESJA POLISY - zabezpieczenie kredytu.CETO (CENTRALNA TABELA OFERT) - spółka akcyjna prowadząca publiczny rynek pozagiełdowy CETO.CHRONOMETRAŻ - metoda pomiaru zużycia czasu pracy, która polega na mierzeniu za pomocą sekundomierza czasu trwania poszczególnych czynności.CIĄG HANDLOWY - grupa punktów sprzedaży detalicznej skupiona wzdłuż głównych ulic miasta.CIĄGNIONY WEKSEL - zob. weksel trasowany.CLEARING - bezdewizowa forma rozliczeń powstająca w wyniku wzajemnych dostaw towarów lub usług w handlu zagranicznym.CŁO - opłata pobierana przez państwo od właścicieli towarów przewożonych przez granice tego państwa.CONSULTING - działalnośc doradcza dla organizacji, realizowana przez wyspecjalizowanych i niezależnych od organizacji ekspertów.CONTROLLING - 1. sposób kierowania przedsiębiorstwem polegający na planowaniu zadań i analizie odchyleń od planu, a następnie podejmowanie decyzji korygujących zarówno plan, jak i realizację zadań. 2. doradztwo w sprawach gospodarczych, handlowych i in.CR (current ratio) - iloraz majątku obrotowego i sumy zobowiązań krótkoterminowych i funduszy specjalnych, rezerw, rozliczeń międzyokresowych biernych i przychodów przyszłych okresów.CREDIT (CT) - prawa strona konta (konto księgowe). Inna nazwa: "MA".CREDIT SCORING - metoda oceny zdolności kredytowej stosowana przy kredytach konsumpcyjnych.CYKL INWESTYCYJNY - okres obejmujący…

Zobacz więcej

W świecie EKONOMISTÓW

15.03.2016

Poznajmy kolejną czwórkę wspaniałych!   Monika Bąk (ur. 26 października 1970 w Elblągu) - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Gdańskiego, pracuje w Katedrze Badań Porównawczych Systemów Transportowych.Jej praca habilitacyjna to Europa Środkowa i Wschodnia wobec wyzwania transformacyjnego Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, wydana jako ISBN 83-7326-338-1, Gdańsk 2006. czestniczyła w międzynarodowych projektach badawczych, w tym w programach ramowych Unii Europejskiej, takich jak: Scenarios for the Trans-European Network (SCENARIOS).Od 1 września 2008 r. prodziekan do spraw kształcenia Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Małgorzata Joanna Bednarczyk (ur. 29 września 1951 w Jaworznie) - polska ekonomistka, nauczyciel akademicki, profesor doktor habilitowany, działaczka polityczna. Wykłada na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kieruje tam Katedrą Zarządzania w Turystyce.W 2004 na kilka miesięcy wstąpiła do Samoobrony RP, z listy której bez powodzenia kandydowała w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu małopolsko-świętokrzyskim w tym samym roku(otrzymała 11 559 głosów). Po wyborach opuściła to ugrupowanie. Janusz Bek (ur. 9 czerwca 1947) - polski ekonomista i wykładowca akademicki, rektor Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Stalowej Woli. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. W 1972 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie, a w 1979 studia doktoranckie w Akademii Nauk Społecznych w Moskwie. Był ekspertem w Wydziale Współpracy z…

Zobacz więcej

Co?, ile?, za ile?, po ile? = zysk!!!:-)))

15.03.2016

Kolejne piątkowe zajęcia, które tym razem poświęciliśmy na określenie zysku naszej spółdzielni. Trudno było nam ustalić J cenę naszych usług. Od czego jednak Internet. Tam ofert mamy wiele i określoną cenę usługi. Chcemy jednak być atrakcyjni, zatem obniżamy ceny naszych usług. Czy wszystkich? No oczywiście nie. Przecież wiemy, że w naszym środowisku jest zapotrzebowanie na konkretną usługę, a brakuje firm, które by ją zaspakajały. Kolejną rzeczą było przygotowanie wniosku o dofinansowanie naszej działalności i tu znowuż kolejne wyliczenia. Czy wszystkie właściwe? Zastanowimy się w domu, bo do obejrzenia mamy filmik dotyczący reklamy, którą planujemy przygotować. Czy zdążymy ze wszystkim?!!! Tego nie wiemyJ

Zobacz więcej

15 marca -Dzień konsumenta

15.03.2016

Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest 15 marca, ponieważ tego dnia w 1962 roku miało miejsce przełomowe orędzie Johna F. Kennedy’ego, w którym prezydent USA sformułował cztery podstawowe prawa konsumentów do: informacji, wyboru, bezpieczeństwa i reprezentacji. W Polsce Światowy Dzień Konsumenta obchodzony jest oficjalnie od roku 2000. Tylko w ubiegłym roku do UOKiK wpłynęło ok. 6,5 tys. skarg. Dotyczyły one m.in. naruszania przepisów ustawy o prawach konsumenta np. poprzez nieudzielanie konsumentom informacji o prawie do odstąpienia od umowy, nieudostępnianie formularza ułatwiającego realizację tego uprawnienia, a także nieuznawanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy. Już ponad rok obowiązuje ustawa o prawach konsumenta. Warto znać swoje prawa m.in.: - mamy prawo do reklamacji - przy reklamacji nie musimy mieć paragonu - przy zakupach przez internet też mamy prawo reklamacji.   Źródło: wikipedia, www.infor.pl  

Zobacz więcej

Narodowy Bank Polski

15.03.2016

HISTORIA Narodowy Bank Polski rozpoczął działalność w 1945, zastępując ówczesny  Bank Polski Spółka Akcyjna. Początkowo funkcjonował jako bank państwowy pod nadzorem ministra skarbu. Aż do końca lat 80. zajmował się działalnością ogólnobankową: był monopolistą nie tylko w dziedzinie emisji pieniądza, ale także udzielania kredytu i gromadzenia oszczędności. W czasie przemian ustrojowych wydzielone zostały z niego banki regionalne i komercyjne, a sam NBP zajął się tylko emisją pieniądza i polityką monetarną państwa (funkcja monetarna). Narodowy Bank Polski - bank centralny Rzeczypospolitej Polskiej. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa. Podstawowym zadaniem NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen.Do głównych obszarów działalności NBP należą:* prowadzenie polityki pieniężnej,* działalnośc emisyjna,* rozwój systemu płatniczego, * zarządzanie rezerwami dewizowymi Polski,* obsługa Skarbu Państwa,* działalność edukacyjna i informacyjna.

Zobacz więcej

Sklepik Uczniowski i dobre relację miedzy nami :)

15.03.2016

Do naszego sklepiku już ustawia się duża kolejka, z dnia na dzień będzie ona na pewno coraz dłuższa :)      Podczas projektu nasze relacje z innymi uczniami zostały pogłębione.  

Zobacz więcej

Działalność? No ale jaką?

15.03.2016

To że założymy społdzielnię, jest pewne. Ale jaką? Tego jeszcze nie wiemy. I właśnie dlatego wykonaliśmy kolejne ćwiczenie.   Zadaniem zespołu jest rozpoznanie rynku, czyli przeprowadzenie badania, które pomoże nam ustalić, jaką działalność gospodarczą należałoby przygotować, aby mieć szansę na odniesienie sukcesu. Działalność ta miałaby być prowadzona przez uczniów,reprezentantów Waszej szkoły, w formie spółdzielni uczniowskiej. Jest to forma prowadzenia biznesu przez uczniów. Działalność takiej spółdzielni może być skierowana do uczniów i/lub nauczycieli albo - lepiej - do szerokiego grona odbiorców (mieszkańców gminy).I właśnie dlatego zaczęliśmy tworzyć pyatnia do ankiety. Praca była bardzo ciężka. Pot nam spływał z czoła. Ale się poddawaliśmy. Ankieta powinna przynieść nam odpowiedzi na pytania: Jakich dóbr - produktów czy usług brakuje na rynku? A może są, ale należałoby coś w nich zmienić? • Jak duży jest rynek dla planowanego przedsięwzięcia?• Kim są konsumenci, którym można sprzedać produkt lub usługę?• Jaki powinien być zdaniem potencjalnych klientów finalny produkt lub usługa?• Jak duża konkurencja panuje na rynku?• Jacy są potencjalni współpracownicy i kooperanci? • Czym nasz wstępny pomysł na produkt lub usługę wyróżnia się na rynku? Po przygotowaniu ankiety przedstawiciele zespołów prezentowali przygotowane pytania ankietowe. Wspólnie przedyskutowaliśmy, czy zostały one poprawnie przygotowane i czy umożliwią one respondentom udzielenie…

Zobacz więcej

Wersja robocza ankiety

15.03.2016

Pewna wyznaczona grupa osób pod czujnym okiem Pani Czajkowskiej analizuje ankietę i wyciąga wnioski :)

Zobacz więcej

Hej! Ho! Ekonomia to jest to!

15.03.2016

Poznajmy biznesy młodych ludzi!   STARTUP to młody biznes, nowe przedsięwzięcie najczęściej oparte na NOWYCH TECHNOLOGIACH. Ola Sitarska   W wieku 16 lat stworzyła grę przeglądarkową Fashion Style (Fashionstyle.pl) o modzie.   Rok później wspólnie z Rafałem Agnieszczakiem podczas Startup School wymyśliła serwis   Animili, gdzie najmł odsi mogą zaopiekować się swoim zwierzakiem.   Obecnie Ola ma 21 lat, a na swoim koncie wiele sukcesów i zrealizowanych projektów. Krystian Gontarek 11-latek, który wpadł na pomysł stworzenia serwisu oceniającego gry komputerowe - Gameteller. Swój pomysł zaprezentował na Startup Weekend w Krakowie i znalazł ludzi, którzy docenili jego kreatywność i wspólnie tworzą serwis. Kolejnym pomysłem Krystiana jest KidGiſt er- platforma umożliwiająca dzieciom tworzenie listy wymarzonych prezentów. Jego przypadek pokazuje, że na własny biznes nigdy nie jest za wcześnie.   STARTUP WEEKEND to wydarzenie, którego uczestnicy mają 54 godziny na opracowanie modeli biznesowych dla swoich pomysłów oraz stworzenie prototypu, który można zaprezentować potencjalnym klientom. Obecnie startupy są na topie. Dzięki sieci, można je w szybki i prosty sposób wypromować i zarabiać dzięki nim pieniądze. Wielcy biznesmeni zaczynali od prostego pomysłu i odwagi w jego realizacji - warto uwierzyć w siebie. Dzięki realizacji swoich pomysłów można się wzbogacić - również o doświadczenie.   A…

Zobacz więcej

Hej! Ho! Ekonomia to jest to!

14.03.2016

Ty decydujesz...! Ty decydujesz o swojej przyszłości, ale żeby podejmować właściwie decyzje, powinieneś mieć odwagę do wcielania swoich pomysłów w życie.Warto jak najwcześniej zadbać o dobre wykształce-nie i rozwijanie swoich umiejętności. Czasem jednak wystarczy dobry pomysł i chęć działania, bowiem od Twojej aktywności i motywacji do pracy zależy, ile w życiu osiągniesz.Zarabiać można na różne sposoby od najmłodszych lat. Możliwości jest sporo - od prac sezonowych latem, poprzez pomoc sąsiedzką, udział w różnych konkursach, zdobywanie stypendiów. Często zysku-jemy w ten sposób nie tylko pieniądze, ale również doświadczenie.Dodatkową pracę często można znaleźć nawet nie wychodząc z domu, wystarczy komputer z Internetem. Możesz zarabiać pisząc programy, tworząc gry komputerowe i aplikacje. Jeśli lubisz pisać i prowadzisz własnego bloga, możesz już przez kilka miesięcy zebrać pokaźny zasób opracowań, które mogą stać się podstawą twojego portalu internetowego - a ten, odpowiednio wypromowany, może szybko przynieść Ci dochody z reklam i promocji. Wiele młodych osób zdobyło pokaźny majątek tworząc popularne portale dotyczące jakiegoś hobby albo wspólnych zainteresowań pewnej grupy osób. Możesz też oczywiście pisać wiersze albo książki - to też bywa dobry biznes (wystarczy wspomnieć majątek, jakiego dorobiła się autorka Harry'ego Pottera). Mówiąc krótko - nie bój się mieć pomysły i je realizować (zwłaszcza jeśli…

Zobacz więcej

SŁOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH

14.03.2016

No to co? Mała powtóreczka! CEDUŁA GIEŁDOWA - oficjalne wydawnictwo giełdy, w którym podawane są notowania kursów papierów wartościowych będących przedmiotem transakcji giełdowych i inne komunikaty giełdy. CENA (price) - ilość pieniędzy, jaką kupujący musi zapłacić za dobro lub usługę. CENA BIEŻĄCA (SPOT PRICE) - cena dla transakcji realizowanej natychmiastowej. CENA DETALICZNA - cena, jaką nabywca płaci sprzedawcy za towar w punkcie sprzedaży detalicznej CENA DUMPINGOWA - patz "dumping". CENA EMISYJNA AKCJI - cena, po której papiery wartościowe sprzedawane są na rynku pierwotnym. CENA EWIDENCYJNA - cena przyjęta do ewidencji majątku podmiotu gospodarczego. CENA HURTOWA - cena, jaką płaci nabywca (hurtownik) producentowi lub innemu podmiotowi za dużą ilość towarów. CENA NABYCIA - cena zakupu powiększona o koszty zakupu nabytego składnika majątkowego podmiotu gospodarczego. CENA ROZLICZENIOWA - wartość służąca do rozliczania transakcji giełdowych; dla obligacji cena rozliczeniowa równa jest kursowi (w procentach) pomnożonemu przez wartość nominalną (w złotych) i powiększonemu o odsetki (w złotych), dla akcji równa jest kursowi (w złotych). CENA RÓWNOWAGI - cena ukształtowana na rynku na takim poziomie, który równoważy popyt z podażą. CENA ŚWIATOWA - cena określonego towaru utrzymująca się na rynku światowym. CENA URZĘDOWA - cena ustalana przez organy administracji państwowej na ściśle określoną przez Radę…

Zobacz więcej

Ale śmieszne!

14.03.2016

Ale suchar! Stoi klient przy kasie i podczas załatwiania transakcji zaczął dzwonić tel. komórkowy (tel. był w torbie). Klient zakłopotany nie wie, co zrobić, czy odebrać, czy nie. Spojrzał na kasjerkę, a ona mówi: - Niech pan odbierze!!! Bo panu w torbie dzwoni!!! Klient wypełnia blankiet wpłaty a dysponentka mówi:- Dalej, niech pan wypełni tak jak w gablocie!- Klient wpisał "TAK JAK W GABLOCIE" Przychodzi klient po kredyt i mówi:- Ten wasz bank to taki "przyjazny dla Klienta"!- Taaak, dziękujemy!! - odpowiedział zdumiony pracownik.- Bo wie Pan, tyle nowych ludzi można poznać jak się stoi w tych kolejkach. - dokończył klient. Co to jest: 12 bankierów inwestycyjnych na dnie morza? Dobry początek.   Ha!Ha! Ale już za chwilę... Powtóreczka!

Zobacz więcej

Zakładamy działalność? No pewnie!

14.03.2016

Decyzję wszyscy spólnie podjeliśmy. Spółdzielnia będzie! No dobrze... Ale jaka... Zanim przedsiębiorca rozpocznie działalność, powinien zbadać rynek, na którym zamierza funkcjonować. A więc my musimy sprawdzić, kim są nasi potencjalni klienci, ile osób może być zainteresowanych zakupem towaru czy usługi, jaka jest konkurencja na rynku, jacy są ewentualni dostawcy i podmioty współpracujące. Możemy w tym celu przeprowadzić analizy, na przykład badania ankietowe. I to jest myśl! I zgodnie z tą myślą ruszyliśmy do pracy! Zbadać rynek, zbadać rynek... Tylko takie wyrażenia krążyły nam po głowie. Ale jakie są najważniejsze zasady tworzenia kwestionariusza ? I to właśnie wyjaśnił nam pan Adam! Mamy zadawać tylko pytania przydatne dla celów badania, a język powinien być prosty, pozbawiony kolokwializmów i specjalistycznych sformułowań.Pytania powinny być możliwie krótkie i jednoznaczne, nie możemy używać trybu przypuszczającego. Cały kwestionariusz powinien być możliwie krótki (długie kwestionariusze mogą zniechęcać respondentów).W pytaniach zamkniętych mamy uwzględniać wszystkie możliwe odpowiedzi, lecz nie może ich być zbyt wiele. Mamy brać pod uwagę stan wiedzy respondentów. Chyba najpierw należało by to poćwiczyć.. I właśnie dlatego pan Adam rozdał nam przykładowe ankiety, abyśmy sprawdzili czy są one poprawne. I w ogóle nie były! Tutaj nieprecyzyjne, tutaj inna forma, tutaj...I tak dalej... Ależ to trudne! Ale my…

Zobacz więcej

W świecie EKONOMISTÓW

14.03.2016

Witamy kolejny tydzień! My już po dzisiejszyszych zajęciach. Ale relacja dopiero w następnym poście. A teraz czas na kolejnych, wspaniałych ekonomistów! Oto oni! Roger Forst de Battaglia lub Roger Battaglia (ur. 1873 w Bochni, zm. 1950 w Krakowie) - polski prawnik włoskiego pochodzenia, ekonomista, baron. Ród Battaglia de Sopramonte e Ponte Alto pochodził z Wenecji. W 1708 za zasługi wojenne otrzymał tytuł barona. Później przeniósł się do Czech. O tym, czy Roger jest spadkobiercą tego rodu nie wiadomo, ale tytuł szlachecki "baron", jakim się tytułował, może na to wskazywać. Roger Battaglia do 1900 zdobył wykształcenie prawnicze i ekonomiczne, doświadczenie polityczne oraz społeczne. Tytuł doktora prawa uzyskał na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.   Jarosław Bauc (ur. 1 grudnia 1957 w Łodzi) - polski polityk, ekonomista i menedżer, były minister finansów.W lipcu 2010 zasiadł w radzie nadzorczej BNP Paribas Banku Polska, od sierpnia tegoż roku pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tej rady. We wrześniu września 2014 powołany do rady nadzorczej Banku BGŻ BNP Paribas Polska. 11 grudnia 2015 odwołany ze stanowiska członka zarządu PGNiG. Romuald Bauer (ur. 17 listopada 1931 w Nadwornej, zm. 2013 w Warszawie) - polski specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji transportu, prof. dr hab., dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego (ITS)…

Zobacz więcej

Reklama i budżet - projekty

14.03.2016

Dzisiejszego dnia zaprezentowaliśmy nasze wstępne projekty reklamy, prezentacji oraz budżetu. Każdy wyraził swoje zdanie na temat tych prac, uwzględnił plusy i minusy, a następnie za dobrą prace otrzymaliśmy jajeczko z czekolady :D Krzysztof, Jeremiasz, Karol

Zobacz więcej

POWTARZAMY!

14.03.2016

Małej powtórki nigdy za wiele. Bez dłuższego przeciągania, zaczynamy...Deflacja – długotrwały spadek przeciętnego poziomu cen w gospodarce przekładający się na wzrost siły nabywczej pieniądza. W warunkach deflacji za tę samą ilość pieniędzy po pewnym czasie można kupić więcej towarów i usług. Inflacja – proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego.Do jutra! ;)  

Zobacz więcej

Czy nasza gmina jest przedsiębiorcza?

14.03.2016

Dzisiaj  na kolejnym spotkaniu projektowym zastanawialiśmy się czy w najbliższej okolicy znajdują się jakieś punkty usługowe, produkcyjne i handlowe. Zrobiliśmy wirtualny spacer. Okazało się, że niestety w naszej wsi mało jest takich punktów ale….. Nasi koledzy poszukali w Internecie informacji o całej naszej gminie. Okazało się, że jesteśmy bardzo przedsiębiorczą gminą. Znaleźliśmy mnóstwo sklepów, sklepików, firm i zakładów produkcyjnych oraz usługowych punktów. W takiej sytuacji zrobić nasza mapę nie było trudno. Wiemy, że poprzez takie zadania uczymy się  planowania własnej działalności gospodarczej. Dzisiaj też, poprzez głosowanie wybrano nazwę naszej spółdzielni.  Jabłowska Spółdzielnia Uczniowska „ArtWorkers”   Zwycięzcy gratulujemy! 

Zobacz więcej

6. Czy wiesz, że ... ?

14.03.2016

CZY WIESZ, ŻE... ? Średni koszt produkcji jednego banknotu w USA to 4 centy.

Zobacz więcej

14.03.2016 r.

13.03.2016

A od jutra zaczynamy... aktywnąi ciężką pracę ... ciekawe co nam uda się stworzyć?

Zobacz więcej

19.02.2016 r. - cz. 4

13.03.2016

Później wszyscy poszliśmy zrobić pamiątkowe zdjęcia. Długo wyczekiwany „inspektor”, który miał nas odwiedzić nie przyjechał :D Myślę że wszystkim podobały się zajęcia. jeśli będę mogła to za dwa lata znów wezmę udział w projekcie "Na własne konto" . Autor: Natalia Kowalska

Zobacz więcej

19.02.2016 r. - cz. 3

13.03.2016

Ostatnim naszym zadaniem w grupach było zrobienie plakatu, który zachęciłby osoby, które by go zobaczyły do oszczędzania. Po krótkim przedstawieniu każdej pracy panie Justyna i Ilonka rozdały nam kartki abyśmy napisali co się nam podobało a co nie w zajęciach. Później otrzymaliśmy sprawdzian, aby sprawdził to ile się nauczyliśmy przez ten tydzień. Gdy wszyscy oddali sprawdziany panie rozdały nam nagrody takie jak: planer finansowy, przewodnik po ekonomii, kalendarz oraz rzecz z której wszyscy się ucieszyli czyli pendrive'a. Następnie pani Ilonka dostała od nas pamiątkę w postaci słodkiego upominku i podziękowania . 

Zobacz więcej

19.02.2016 r. - cz. 2

13.03.2016

Po przerwie w grupach podzielonych przez panią Justynę mieliśmy napisać przykładowe zarobki i wydatki jakiejś rodziny. Później wymieniliśmy się swoimi pracami. Każda grupa sprawdzała prace innej. Celem tego zadania było przedstawienie nam jak trudno jest zarządzać pieniędzmi. Następnie pani Ilonka wyjaśniła nam kilka pojęć takich jak: barter, inflacja, deflacja. 

Zobacz więcej

19.02.2016 r. - cz. 1

13.03.2016

Dnia 19 lutego po raz ostatni spotkaliśmy się na zajęciach. Rozpoczęliśmy je od zabawy towar za towar. Każdy dostał trzy takie same produkty i miał za zadanie wymienić je za trzy inne wcześniej napisane produkty na kartce. Po ukończeniu wymiany dostaliśmy sztuczne pieniądze i mieliśmy kupić lub wymienić inne trzy produkty.

Zobacz więcej

Niemożliwe staje się możliwym.

13.03.2016

Wracamy po krótkiej przerwie, odpoczęliśmy i z głowami pełnymi pomysłów wracamy do pracy. Dzisiaj zrobiliśmy rzeczy,  wydawałoby się niemożliwe. Wcieliliśmy się w rolę producentów  dziwnych dóbr.  Nikt z nas nie pomyślał, że można produkować i sprzedawać kanapy ze starych foteli samochodowych, stoliki ze zużytych części , lampy z bębnów od pralek automatycznych czy torebki z klocków lego. A jednak można, trzeba tylko bardzo chcieć i umieć zachęcić potencjalnych inwestorów do zainwestowania . Uwierzcie - marzenia można spełnić, my przekonaliśmy się o tym, śledząc strony internetowe z tymi produktami. Teraz zabieramy się za własny biznes, musi się udać. Zaczynamy od przygotowania narzędzi do badania rynku.  

Zobacz więcej

Co będzie się działo w tym tygodniu na BLOGU ?

13.03.2016

Wszyscy jesteśmy ciekawi! Oto artykuły, które ukazywać będą się codziennie: W świecie EKONOMISTÓW Ale śmieszne! SŁOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH Relacje z zajęć (w poniedziałek, wtorek, środę, sobotę) Oraz całkiem nowe... lekcje z ekonomią! Oraz oczywiście, jakieś nowe dodatkowe artykuły! No to do dzieła!  

Zobacz więcej

O nas też napisali!

13.03.2016

Na wszystkich blogach można przeczytać.. "O nas napisali w tej gazecie, a o nas w tamtej" "My byliśmy w tej telewizji, a my w tej" I tak dalej.. A my jesteśmy nowocześni! I o nas pisano na stronach internetowych! Zresztą zobaczcie sami! Napisano o nas na stronie internetowej Gminy Osieczna http://gminaosieczna.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=321:projekt-na-wlasne-konto&catid=8Itemid=101 Na stronie internetowej Zespołu Szkół Publicznych w Szlachcie http://zspszlachta.org/ I to chyba na tyle! Miłego wieczoru!

Zobacz więcej

Krzyżówka nr 2

13.03.2016

Dziś kolejna krzyżówka utworzona przez klasę 3g. Hasła do krzyżówki:   1.       Różnica między ceną sprzedaży dobra a ceną jego zakupu. 2.       Złota lub srebrna moneta używana w Europie. 3.       Wymiana towaru lub usługi. 4.       Zużycie zasobów w związku wyrażone w pieniądzu. 5.       Wyrażona w pieniądzu wartość, która trzeba zapłacić, aby nabyć określony towar. 6.       Rachunek klienta otwarty w wybranym banku to ……. Bankowe. 7.       Wynagrodzenie pobierane przez instytucję. 8.       Miernik bogactwa. 9.       instytucja organizująca i zapewniająca możliwość obrotu papierami to ……… papierów wartościowych.   Odpowiedzi do krzyżówki nr 1 Prowizja, bank,  przelew, kurs, karta, akcje  Hasło: WALUTA    

Zobacz więcej

GARŚĆ WIEDZY EKONOMICZNEJ – Prawa i obowiązki konsumenta

13.03.2016

Każdy z nas jest konsumentem, codziennie kupujemy towary i usługi dla siebie lub swojej rodziny. Konsumpcja oznacza spożycie, zużywanie, użytkowanie towarów przez nabywcę. Prawo określa, iż konsumentem jest osoba kupująca i użytkująca towary dla zaspokojenia swoich potrzeb. Jeśli więc kupujemy komputer, drukarkę, skaner i będziemy ich używać dla prywatnych potrzeb – jesteśmy konsumentem. Ale jeśli ten sprzęt zakupi grafik i będzie go używał w pracy, to w rozumieniu prawa konsumentem nie jest. Tak samo jak wszyscy inni konsumenci, dzieci i młodzież mają prawo być obsłużone z należytą uwagą i uprzejmie. Sprzedawca powinien udzielać im pełnych i prawdziwych informacji o towarze. Jednak zgodnie z prawem, do 18. roku życia można kupować samodzielnie jedynie produkty zaspokajające bieżące potrzeby, np. słodycze, gazety, artykuły papiernicze, ubrania, żywność. Jeśli dziecko chce kupić droższą rzecz, np. odtwarzacz czy telefon komórkowy, to powinno przyjść do sklepu z osobą pełnoletnią. Gdy okaże się, że dziecko kupiło drogą rzecz bez zgody rodziców lub opiekunów, to rodzice mają prawo przyjść do sklepu i żądać zwrotu pieniędzy oraz oddać towar. Również niektóre towary, np. papierosy i alkohol nie mogą być sprzedawane osobom niepełnoletnim.   Konsumenci mają nie tylko prawa, ale i obowiązki. Kupując towar, należy pamiętać, aby zawsze uważnie czytać etykiety.…

Zobacz więcej

SŁOWNIK POJĘĆ EKONOMICZNYCH

13.03.2016

Powtóreczka moi drodzy! C/W - cena rynkowa/wartość bilansowa; wskaźnik służący do oceny spółki, C/W K - cena/wartość księgowa; iloraz (wskaźnik) wartości rynkowej spółki i jej wartości księgowej, C/Z - cena/zysk; iloraz (wskaźnik) wartości rynkowej spółki i sumy zysków oraz strat spółki giełdowej za ostatnie cztery kwartały, CAD (COMPUTER AIDED DESIGN) - projektowanie wspomagane przez komputer; jest istotne przy wykonywaniu szkiców elementów składowych, ponieważ umożliwia przedstawianie części w układzie trójwymiarowym i dokonywanie obliczeń na monitorze, CAŁKOWITY KOSZT NABYCIA - na koszt zakupu dokonanego przez nabywcę składa się zarówno cena produktu lub usługi, jak również koszt czasu poświęconego na ich poszukiwanie, dojazd lub użycie własnego środka transportu, czasu przebywania w sklepie, koszt napraw nie objętych gwarancją, w krańcowych przypadkach strata spowodowana nabyciem wadliwego produktu i niemożnością jego zamiany bądź odzyskania pieniędzy, CAM (COMPUTER AIDED MANUFACTURING) - komputerowe sterowanie i nadzorowanie produkcji, CAPITAL GAIN - (ang. "uzysk kapitałowy"); zarobek inwestora związany z obrotem papierami wartościowymi dokonywanym przez niego samego a wynikający z różnicy kursów, CAPM (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) - model wyceny aktywów i pasywów wiążący ryzyko mierzone przy udziale współczynnika beta z oczekiwaną stopą zwrotu z danego papieru wartościowego, CASH AND CARRY - (ang."płać gotówką i wynoś"); system polegający na sprzedaży towaru…

Zobacz więcej

Ale śmieszne!

13.03.2016

Kolejna porca śmiechu! Grecki ojciec dzwoni do swojego syna na kilka dni przed świętami Bożego Narodzenia:- Bardzo mi przykro, że pewnikiem popsuję ci nastrój, ale muszę ci oznajmić, że twoja matka i ja będziemy się rozwodzić. 45 lat to było wystarczająco długo.- Co ty mówisz?! - krzyczy Niko.- Nie możemy już na siebie patrzeć. Mamy dość siebie nawzajem, mam dość nawet mówienia o tym, więc proszę zadzwoń do swojej siostry i jej o tym powiedz.Rozgorączkowany syn dzwoni do siostry.- Niemożliwe! Moi kochający rodzice się rozwodzą!Toula momentalnie oddzwania do ojca.- Ojcze, nie rozwodzicie się! Nie robicie niczego zanim tam nie przyjedziemy. Zaraz oddzwonię do Niko i będziemy u was jutro. Słyszysz mnie? - powiedziała i się rozłączyła.Mężczyzna odłożył telefon i odwrócił się do swojej żony.- Kochanie - powiedział. - Przyjadą do domu na święta i to za własne pieniądze.   *** Grecy ruszyli po dopłaty unijne za owce. Jest ich 100 z jednej wioski i każdy ma zdjęcie tego samego stada owiec - i opis - „tych 100 owiec jest moje a te 3 z boku Janisa".Następnego dnia okazuje się, że największą dopłatę dostał Janis. Sąsiedzi pytają jak to możliwe. Janis na to: no, zliczyli wszystkie moje trójki i dopłacają za…

Zobacz więcej

CYTATY EKONOMISTÓW NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ !

13.03.2016

Dzisiaj niedziela, a więc jutro poniedziałek. Kolejne cytaty dla Was! Codziennie możecie wejść na naszego bloga i przeczytać cytat na dany dzień. Zapraszamy! Poniedziałek: „To nie buntownicy z Wall Street są antyamerykańscy, oni chcą po prostu, by ich wysłuchano. Prawdziwymi ekstremistami są oligarchowie Ameryki, którzy próbują zdusić wszelką krytykę i dociekanie źródeł ich bogactwa." Paul Krugman Wtorek: „"Panowie wszechświata z Wall Street" w głębi duszy wiedzą, że ich postawa jest moralnie nie do obrony. Zdobyli ogromne majątki dzięki zawiłym operacjom finansowym, które zwykłym Amerykanom pożytku nie przyniosły, natomiast wepchnęły nas w kryzys zagrażający bytowi milionów ludzi." Paul Krugman Środa: „Nie trzeba wysokich podatków, by budować państwo dobrobytu. Europa powinna ponadto kontynuować integrację. Zwiększając konkurencję i znosząc bariery w przepływie technologii, integracja podniosłaby produktywność krajów strefy euro." Edward C. Prescott Czwartek: „Ci, którzy sądzą, że pieniądz wszystko może, są zdolni wszystko zrobić, by go mieć." Dante Alighieri Piątek: „Chciałoby się być bogatym, aby już nie myśleć o pieniądzach, ale większość bogatych i tak nie myśli o niczym innym." Abel Bonnard Sobota: „Były czasy, kiedy tylko głupców nie trzymały się pieniądze. Teraz zdarza się to wszystkim." Adlai Stevenson Niedziela: „Inwestując dzisiaj nie osiągniesz profitów z wczorajszego wzrostu." Warren Buffet Do napisania za…

Zobacz więcej

W świecie EKONOMISTÓW

13.03.2016

No hey! Mamy niedzielę! O tak! Poznajcie kolejną wspniałą czwórkę! Władysław Marian Balicki (ur. 18 grudnia 1941 w Łęczycy) - polski ekonomista, wieloletni rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. W latach 80. współpracował z opozycją demokratyczną, był przewodniczącym komisji uczelnianej NSZZ "Solidarność" w poznańskiej Akademii Ekonomicznej. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej, był kandydatem tej partii do Sejmu w wyborach w 2011. Jan Józef Baranowski (ur. 7 września 1805 w Śmiłowiczach, zm. 30 marca 1888 w Londynie) - polski ekonomista i finansista, szlachcic, językoznawca, inżynier oraz najwybitniejszy wynalazca z grona Wielkiej Emigracji. Był autorem wielu wynalazków z dziedziny kolejnictwa, łączności, rachunkowości oraz maszyn liczących, w tym m.in. semafora, kasownika do biletów i gazomierza. Wynalazcę upamiętniła Poczta Polska na znaczku pocztowym o nominale 3 zł. Ryszard Antoni Barcik (ur. 1948 w Rychwałdku) - polski ekonomista i inżynier, specjalista w zakresie inżynierii materiałowej i nauk o zarządzaniu, profesor nauk ekonomicznych, rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej w kadencjach 2008-2012 i 2012-2016. Jako profesor wykładał także w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej, Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Został także członkiem kadry naukowo-badawczej Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ oraz członkiem Komitetu Nauki o Materiałach…

Zobacz więcej

11.03.2016r. i kolejny piątek minął.

13.03.2016

Zbliżamy się do końca spotkań, ale wszystko jeszcze jest w rozsypce. Dzisiaj, na początku zajęć, podsumowaliśmy to, co mamy zrobione: statut - gotowy, plan pracy spółdzielni – gotowy, praca konkursowa – częściowo, scenariusz reklamy z dialogami (Sylwia zrymowała cele pracy spółdzielni i nieźle jej to poszło) - gotowy, ale bez przydzielenia ról, bez prób, czyli dużo jeszcze przed nami. Na początek wybrańcy – ochotnicy dostali swoje kwestie do reklamy, chwila przygotowania, pierwsza próba i tu klapa – musimy poćwiczyć. Potem podzieliliśmy się pracą, no i wzięliśmy się za przygotowanie modelu biznesowego spółdzielni i planu budżetowego na pierwsze 6 miesięcy jej działania. I jak to u nas, najpierw dyskusje, a potem konkrety, jeszcze musimy nad tym posiedzieć. Chociaż dzisiaj zrobiliśmy sobie przerwę na sprawdzenie „zadania domowego” - mieliśmy przeczytać komiksy ekonomiczne, żeby rozwiązać testy. Wszyscy, którzy byli, testy zaliczyli, co prawda jedni lepiej, drudzy gorzej – dobrze jest. Małgośka  

Zobacz więcej

KILKA SŁÓW – JAK NAM POSZŁO ANKIETOWANIE?

13.03.2016

Ankietę przeprowadziliśmy wśród mieszkańców naszej miejscowości. Pierwsze badanie odbyło się w czasie zebrania z rodzicami w naszej szkole. Drugie badanie odbyło się w czasie imprezy środowiskowej, w której uczestniczyli mieszkańcy naszej gminy. Wyniki ankiety utwierdziły nas w przekonaniu, że nasz pomysł jest strzałem w dziesiątkę.  

Zobacz więcej

Jakby w pracowni marketingowej, a w praktyce przy ognisku:)

12.03.2016

Kolejne spotkanie za nami. Powoli finiszujemy. Aktualnie obraliśmy sobie za cel opracowanie materiałów marketingowych: plakatu i ulotki. Efekty pracy prezentujemy poniżej. Co prawda będa wymagały jeszcze poświęcenia czasu, bez poprawek się nie obędzie, ale koncepcja już jest, projekt również, więc nie ma powodu do narzekań. Dziewczynom bylo dziś zimni. A muszę w tym moemncie nadmienić, że dziś gościliśmy na świetlicy w Słoninie. Postanowiliśmy się rozgrzać przy ognisku. Było superowo. Kto nie był, niech żałuje! Moje bułki miały wzięcie. Okazało się, że o ekonomii można dyskutowac wszędzie.   Michał

Zobacz więcej

II etap nadszedł czas rozpocząć...

12.03.2016

Sobotni dzień, zimny i pochmurny a my uczniowie .......idziemy do szkoły aby rozpocząć drugi etap naszego projektu Na własne konto. Ale cieszymy się i nie narzekamy bo do zrobienia dużo dzisiaj mamy. Na podstawie wcześniej wyszukanych informacji opracowaliśmy mapę gospodarczą naszej gminy. Po analizie, stwierdziliśmy, że nasza gmina jest przedsiębiorcza. Na jej nie wielkim terenie działa kilka firm świadczących usługi handlowe, produkcyjne czy też tranportowe. A umiejętne  pozyskiwane pieniędzy z realizacji dużej ilości projektów unijnych przez władze gminy jak przedsiębiorców wpłynęły na lokalny rozwój naszej małej ojczyzny. I w końcu przyszedł czas na działalności biznesowe. I grupa zajęła się produkcją i sprzedażą kolczyków z betonu a II produkcją i sprzedażą lamp z bębnów zniszczonych pralek automatycznych. A na końcu reklama i próba sprzedaży naszego produktu. Największym zainteresowaniem cieszyły się kolczyki z możliwością wbudowania kamery no i produkt idealny dla służb specjalnych. Pomysł na dobry biznes SU prawie już mamy. A teraz kolejne zadanie to badanie rynku przez nas będzie wykonane. Ankiety opracowane już mamy i od poniedziałku zaczynamy.

Zobacz więcej

Znacie YouTube?

12.03.2016

No pewnie, każdy zna! Ale dziś nie posłuży nam on do słuchania muzyki, oglądania filmów czy jeszcze czegoś innego.. Dzisiaj odwiedzimy kanał "Prosta Ekonomia" Zapraszamy! Prosta Ekonomia to blog ekonomiczny. Jego celem jest nauka ekonomii poprzez lekkie w odbiorze filmy animowane. Poruszają różne zagadnienia ekonomiczne, często angażując fanów do interakcji. Ekonomia, finanse, pieniądze, oszczędzanie, inwestycje, systemy monetarne i systemy ekonomiczne - to wszystko znajdziesz w ich filmach i podcastach. Dowiesz się jak zdobyć bogactwo i jak podejmować dobre decyzje finansowe. Będziesz umiał lepiej zarządzać swoimi finansami osobistymi. Unikniesz piramidy finansowej oraz kredytu, który wpędzi Cię w pułapkę kredytową. Poznasz lepiej funkcjonowanie gospodarki. Poznasz działanie banków centralnych i banków komercyjnych. Inflacja i deflacja nie będą już zagrożeniem, a kryzys stanie się okazją a nie tragedią finansową. To co ?Klikasz w linka?No pewnie! https://www.youtube.com/channel/UCNT3teib54LOt98CSlpzxjQ    

Zobacz więcej

Gimnazjalisto! Poczytaj coś !

12.03.2016

Kolejne czasopismo specjalnie dla Was! Analizy BAS - czasopismo otwartego dostępu o tematyce społeczno-ekonomicznej wydawane od 2008 przez Biuro Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Każdy numer zawiera jeden artykuł, którego temat dotyczy aktualnych zagadnień społeczno-gospodarczych w Polsce i na świecie. Autorami wszystkich artykułów (z wyjątkiem numerów specjalnych) są eksperci Kancelarii Sejmu. Analizy BAS są periodykiem niecyklicznym, jego kolejne numery ukazują się w miarę nadsyłania tekstów przez autorów. Czasopismo jest dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej. Pełną treść każdego numeru można pobrać w formacie PDF ze stron Sejmu oraz Biura Analiz Sejmowych.     Jutro kolejne czasopismo! Do zobaczenia!

Zobacz więcej

Ale śmieszne!

12.03.2016

Ekonomia choć to dla większości nauka dość nudna i mało interesująca to jednak ostatnimi czasy nieustępliwie walczy o to byśmy ją polubili. No jakby nie patrząc się nie da, słupki, procenty, obligacje, akcje i produkty strukturyzowane. To jakiś koszmar. Jest jednak pewna rzecz dzięki której zrobiło się trochę weselej ... a mianowicie Grecja i jej bankructwo. Jak ubogi byłby świat żartów gdyby nie temat ciągłego kryzys w tym południowym kraju. Grecy - kraj z ekonomicznym poczuciem humoru Wykiwali całą Europę ukrywając faktyczny stan swojej gospodarki, i to już chyba najśmieszniejsze w całej sytuacji zwłaszcza gdy widzimy determinację Brukseli w ratowaniu Aten, by niemieckie i francuskie Banki nie straciły. To spryciarze.Bunty pracowników na ulicach, nie ma się co dziwić, jak miało się taki socjal protestowano by wszędzie. Najciekawsze z nich to .m. in. 4000 zł - za pracę z faksamiTyle miesięcznie dostają pracownicy zakładów energetycznych DEI za pracę w niekorzystnych warunkach... z faksami 1400 zł - za punktualnośćTyle miesięcznie dostają pracownicy zakładów komunikacyjnych za... punktualne stawianie się do pracy 2100 zł - za zdawanie służbowych autobusówTyle miesięcznie dostają kierowcy zakładów komunikacyjnych za... zdawanie i przejmowanie autobusów 350 zł - za rozgrzanie motoruTyle miesięcznie dostają pracownicy państwowej firmy telekomunikacyjnej OTE za... rozgrzanie…

Zobacz więcej